Vụ chiếm đất rừng xây nhà hàng trái phép ở Lâm Đồng: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Vụ chiếm đất rừng xây nhà hàng trái phép ở Lâm Đồng: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Đại úy lấn rừng làm nhà hàng: 'Khó phát hiện vì...'

Đại úy lấn rừng làm nhà hàng: 'Khó phát hiện vì...'

Buộc tháo dỡ công trình trái phép giữa trung tâm Đà Lạt

Buộc tháo dỡ công trình trái phép giữa trung tâm Đà Lạt

Ngó lơ công trình vi phạm 'Đỉnh Đồi Trăng', nhiều cán bộ bị kỷ luật

Ngó lơ công trình vi phạm 'Đỉnh Đồi Trăng', nhiều cán bộ bị kỷ luật

Đại úy lấn 1.900m2 'rừng tình' làm nhà hàng: 'Của mẹ tôi?'

Đại úy lấn 1.900m2 'rừng tình' làm nhà hàng: 'Của mẹ tôi?'

Lấn chiếm 'rừng tình' Đà Lạt làm nhà hàng hoành tráng

Lấn chiếm 'rừng tình' Đà Lạt làm nhà hàng hoành tráng

Nhà hàng 'Trên đỉnh đồi trăng' ở Đà Lạt lấn chiếm 1.884m2 đất rừng phòng hộ

Nhà hàng 'Trên đỉnh đồi trăng' ở Đà Lạt lấn chiếm 1.884m2 đất rừng phòng hộ