Các cơ sở y tế đã chuẩn bị sẵn sàng

Các cơ sở y tế đã chuẩn bị sẵn sàng

Những ngày này, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị ứng...