Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Lễ hội Mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc

Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Lễ hội Mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc

Hải Dương: Sôi nổi hội thi gói bánh chưng, bánh giầy lần thứ 10

Hải Dương: Sôi nổi hội thi gói bánh chưng, bánh giầy lần thứ 10

Dày đặc hoạt động tại lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Dày đặc hoạt động tại lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Chuẩn bị khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019

Chuẩn bị khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019

Cân nhắc kỹ về dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Trãi

Cân nhắc kỹ về dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Nguyễn Trãi

Khu tưởng niệm danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi: Chỉ nên tu bổ, tôn tạo

Khu tưởng niệm danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi: Chỉ nên tu bổ, tôn tạo

Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Quanh dư luận xây đền thờ Nguyễn Trãi: Không xây mới, chỉ mở rộng

Quy mô lớn không phải là thước đo của tấm lòng với danh nhân

Quy mô lớn không phải là thước đo của tấm lòng với danh nhân

Xây thêm đền thờ Nguyễn Trãi cạnh đền có sẵn?

Xây thêm đền thờ Nguyễn Trãi cạnh đền có sẵn?

Tưng bừng Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2018

Tưng bừng Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2018

Phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động KH&CN tại Hải Dương

Phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động KH&CN tại Hải Dương

Hải Dương: Trồng cây xanh tại các khu di tích

Hải Dương: Trồng cây xanh tại các khu di tích

31,6 tỉ đồng tu bổ khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi