Đúc tượng vua Lê Hoàn bằng đồng nặng 1,6 tấn

Đúc tượng vua Lê Hoàn bằng đồng nặng 1,6 tấn

Tháp Nhạn - Di tích quốc gia đặc biệt

Tháp Nhạn - Di tích quốc gia đặc biệt

Xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt

Thanh Hóa: Công nhận Đền thờ Lê Hoàn là Di tích Quốc gia đặc biệt

Thanh Hóa: Công nhận Đền thờ Lê Hoàn là Di tích Quốc gia đặc biệt

Thêm 11 di tích vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Thêm 11 di tích vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Thêm 11 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Thêm 11 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa, đình Thổ Tang được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa, đình Thổ Tang được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt

Xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Tháp Nhạn - Phú Yên được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tháp Nhạn - Phú Yên được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Di tích thứ 2 tại Đà Nẵng được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt nằm ở đâu?

Di tích thứ 2 tại Đà Nẵng được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt nằm ở đâu?

11 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

11 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa, Ngũ Hành Sơn trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Gò Đống Đa, Ngũ Hành Sơn trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Thực hiện 10 cam kết với UNESCO tại di sản Thành nhà Hồ

Thực hiện 10 cam kết với UNESCO tại di sản Thành nhà Hồ

Hoàng đế Lê Hoàn phá Tống, bình Chiêm chấn hưng quốc gia Đại Cồ Việt

Hoàng đế Lê Hoàn phá Tống, bình Chiêm chấn hưng quốc gia Đại Cồ Việt

Giải pháp bảo tồn, khai thác lễ hội, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc ở Thanh Hóa

Giải pháp bảo tồn, khai thác lễ hội, loại hình văn hóa dân gian đặc sắc ở Thanh Hóa