Vạn người xin ấn, nghìn người dâng sao, ít người đến hội thề

Vạn người xin ấn, nghìn người dâng sao, ít người đến hội thề

Cảnh vạn người chen nhau đến ngộp thở đêm khai ấn Đền Trần

Cảnh vạn người chen nhau đến ngộp thở đêm khai ấn Đền Trần

Người dân vật vờ thâu đêm, chờ 8-9 tiếng xin ấn Đền Trần

Người dân vật vờ thâu đêm, chờ 8-9 tiếng xin ấn Đền Trần

Top những địa điểm tâm linh tuyệt vời ở Nam Định mà bạn nên đến vào mùa Vu Lan năm nay

Top những địa điểm tâm linh tuyệt vời ở Nam Định mà bạn nên đến vào mùa Vu Lan năm nay

Không chỉ Hà Nội mới có chùa Hương mà ở Hà Tĩnh cũng có một Hương Tích tuyệt đẹp

Không chỉ Hà Nội mới có chùa Hương mà ở Hà Tĩnh cũng có một Hương Tích tuyệt đẹp

Khi trí tuệ nhân tạo 'ra tay' chống trộm cắp

Khi trí tuệ nhân tạo 'ra tay' chống trộm cắp

Chen nhau xoa tiền cầu may sau khai ấn đền Trần

Chen nhau xoa tiền cầu may sau khai ấn đền Trần

Chen nhau xoa tiền cầu may sau khai ấn đền Trần

Chen nhau xoa tiền cầu may sau khai ấn đền Trần