Người già Trung Quốc tìm tình yêu chốn công viên

Người già Trung Quốc tìm tình yêu chốn công viên

Ngày càng có nhiều người già Trung Quốc góa vợ/chồng hoặc đã ly dị đến công viên để… tìm tình yêu.