Người dân Thủ đô đi chùa lễ Phật đêm giao thừa

Người dân Thủ đô đi chùa lễ Phật đêm giao thừa

Sau thời khắc giao thừa chào năm mới Canh Tý 2020, người dân Thủ đô tranh thủ đi lễ chùa xin lộc, sức khỏe,...