Tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, tỉnh Hà Nam

Tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, tỉnh Hà Nam

Tưng bừng lễ hội Xuân 2018

Tưng bừng lễ hội Xuân 2018

Ngắm thôn nữ xinh đẹp gieo hạt 'ngọc trời' tại lễ hội Tịch điền

Ngắm thôn nữ xinh đẹp gieo hạt 'ngọc trời' tại lễ hội Tịch điền

Hà Nam: Tưng bừng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Mậu Tuất 2018

Hà Nam: Tưng bừng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Mậu Tuất 2018

3 trâu đoạt giải trang trí vinh dự cày ruộng trong lễ hội Tịch Điền

3 trâu đoạt giải trang trí vinh dự cày ruộng trong lễ hội Tịch Điền

Bô lão làng Đọi mặc Long bào, đeo mặt nạ đóng giả vua đi cày

Bô lão làng Đọi mặc Long bào, đeo mặt nạ đóng giả vua đi cày

Linh vật chó 'cưỡi' lưng trâu đi cày Tịch điền

Linh vật chó 'cưỡi' lưng trâu đi cày Tịch điền

Độc đáo Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn

Độc đáo Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn