Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý việc xâm phạm Di tích quốc gia đền Hữu ở Thanh Chương

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý việc xâm phạm Di tích quốc gia đền Hữu ở Thanh Chương

Vụ xây chùa lấn đất: Yêu cầu 4 sở cùng vào cuộc

Vụ xây chùa lấn đất: Yêu cầu 4 sở cùng vào cuộc

Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Dấu hiệu xử lý chưa nghiêm công trình vi phạm

Huyện Thanh Chương (Nghệ An): Dấu hiệu xử lý chưa nghiêm công trình vi phạm

UBND huyện Thanh Chương phớt lờ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An?

UBND huyện Thanh Chương phớt lờ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An?

Sớm xử lý việc xây dựng chùa xâm lấn Di tích quốc gi

Sớm xử lý việc xây dựng chùa xâm lấn Di tích quốc gi

Chùa chồng lấn đất đền thiêng: Chi tiết về quyết định chỉ sau 1 ngày

Chùa chồng lấn đất đền thiêng: Chi tiết về quyết định chỉ sau 1 ngày

Hỏa tốc yêu cầu báo cáo vụ xây chùa triệu USD lấn đất Đền Hữu

Hỏa tốc yêu cầu báo cáo vụ xây chùa triệu USD lấn đất Đền Hữu

Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

Sớm xử lý vụ việc xây dựng chùa xâm lấn di tích lịch sử cấp quốc gia

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích quốc gia

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích quốc gia

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích quốc gia

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích quốc gia

Nghệ An chỉ đạo xử lý chùa xây không phép, lấn di tích quốc gia

Nghệ An chỉ đạo xử lý chùa xây không phép, lấn di tích quốc gia

Vụ chùa triệu đô xâm lấn di tích Quốc gia ở Nghệ An sẽ xử lý thế nào?

Vụ chùa triệu đô xâm lấn di tích Quốc gia ở Nghệ An sẽ xử lý thế nào?

Tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ chùa không phép xâm lấn di tích

Tỉnh Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ chùa không phép xâm lấn di tích

Xây chùa Linh Sâm xâm lấn di tích quốc qia: Xem thường Luật Di sản văn hóa

Xây chùa Linh Sâm xâm lấn di tích quốc qia: Xem thường Luật Di sản văn hóa

Viết tiếp bài: Chùa 'chui' xâm lấn di tích quốc gia: 'Qua mặt' cả ngành văn hóa

Viết tiếp bài: Chùa 'chui' xâm lấn di tích quốc gia: 'Qua mặt' cả ngành văn hóa

Nghệ An xử lý vụ việc xây chùa lấn di tích quốc gia

Nghệ An xử lý vụ việc xây chùa lấn di tích quốc gia

Nghệ An: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vụ xây chùa Linh Sâm trái phép trên đất di tích Quốc gia

Nghệ An: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vụ xây chùa Linh Sâm trái phép trên đất di tích Quốc gia

Nghệ An: Di tích lịch sử Quốc gia bị xâm phạm, chính quyền huyện Thanh Chương bao che?

Nghệ An: Di tích lịch sử Quốc gia bị xâm phạm, chính quyền huyện Thanh Chương bao che?

Nghệ An: Xây dựng chùa xâm lấn Di tích lịch sử-kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia

Nghệ An: Xây dựng chùa xâm lấn Di tích lịch sử-kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia

Di tích quốc gia bị xâm chiếm

Di tích quốc gia bị xâm chiếm

Xây chùa lấn di tích không lấy ý kiến của Sở Văn hóa - Thể thao

Xây chùa lấn di tích không lấy ý kiến của Sở Văn hóa - Thể thao

Điều đặc biệt ở đền Hữu bị công trình chùa Linh Sâm 'xẻ thịt' trái phép

Điều đặc biệt ở đền Hữu bị công trình chùa Linh Sâm 'xẻ thịt' trái phép

Chùa Linh Sâm xẻ đất đền Hữu xây trái phép ở Nghệ An: Ai tài trợ vốn xây?

Chùa Linh Sâm xẻ đất đền Hữu xây trái phép ở Nghệ An: Ai tài trợ vốn xây?

Chùa 'chui' xâm lấn di tích quốc gia

Chùa 'chui' xâm lấn di tích quốc gia

Xây chùa hàng chục tỷ đồng chồng lấn khu vực di tích lịch sử quốc gia

Xây chùa hàng chục tỷ đồng chồng lấn khu vực di tích lịch sử quốc gia

Xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích cấp Quốc gia tại Nghệ An

Xây chùa trái phép trong khu vực bảo vệ của Di tích cấp Quốc gia tại Nghệ An

Chùa không phép xâm lấn Di tích lịch sử quốc gia

Chùa không phép xâm lấn Di tích lịch sử quốc gia

Xẻ đất đền Hữu xây chùa triệu đô không phép ở Nghệ An

Xẻ đất đền Hữu xây chùa triệu đô không phép ở Nghệ An

Công trình chùa xây dựng trái phép: Xã không báo cáo nên huyện không biết?

Công trình chùa xây dựng trái phép: Xã không báo cáo nên huyện không biết?

Nghệ An: Xây chùa trái phép trong khuôn viên di tích quốc gia

Nghệ An: Xây chùa trái phép trong khuôn viên di tích quốc gia

Chùa 'khủng' ồ ạt 'xây chui' trong vùng bảo vệ của Di tích quốc gia

Chùa 'khủng' ồ ạt 'xây chui' trong vùng bảo vệ của Di tích quốc gia