Thái Nguyên khẳng định không có chuyện 'dừng dự án của đại gia Xuân Trường'

Thái Nguyên khẳng định không có chuyện 'dừng dự án của đại gia Xuân Trường'

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Thái Nguyên bác thông tin dừng siêu dự án nghìn tỷ

Thái Nguyên bác thông tin dừng siêu dự án nghìn tỷ

Thái Nguyên khẳng định không có chuyện 'dừng dự án của đại gia Xuân Trường'

Thái Nguyên khẳng định không có chuyện 'dừng dự án của đại gia Xuân Trường'

Thái Nguyên bác thông tin dừng siêu dự án Hồ Núi Cốc của tỷ phú Xuân Trường

Thái Nguyên bác thông tin dừng siêu dự án Hồ Núi Cốc của tỷ phú Xuân Trường

Thái Nguyên chính thức lên tiếng về siêu dự án 15.000 tỷ đồng

Thái Nguyên chính thức lên tiếng về siêu dự án 15.000 tỷ đồng

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc

Thanh tra dự án 15.000 tỷ của đại gia Xuân Trường ở Hồ Núi Cốc