Các nhà máy thủy điện lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải đảm bảo cấp nước an toàn dịp nghỉ lễ

Các nhà máy thủy điện lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải đảm bảo cấp nước an toàn dịp nghỉ lễ

Ngày 27/4, Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng có văn bản đề nghị các đơn vị quản lý vận hành hồ...
Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả nước đúng quy định trong dịp lễ

Đà Nẵng yêu cầu các thủy điện xả nước đúng quy định trong dịp lễ

Đà Nẵng: Yêu cầu thủy điện vận hành xả nước phục vụ dịp lễ 30-4, 1-5

Đà Nẵng: Yêu cầu thủy điện vận hành xả nước phục vụ dịp lễ 30-4, 1-5

Yêu cầu thủy điện ở Quảng Nam xả nước cho Đà Nẵng trong dịp lễ

Yêu cầu thủy điện ở Quảng Nam xả nước cho Đà Nẵng trong dịp lễ

Lo thiếu nước dịp lễ 30/4, Đà Nẵng yêu cầu thủy điện tăng lượng xả

Lo thiếu nước dịp lễ 30/4, Đà Nẵng yêu cầu thủy điện tăng lượng xả

Đà Nẵng đề nghị các hồ thủy điện xả nước đúng quy định dịp 30/4 và 1/5

Đà Nẵng đề nghị các hồ thủy điện xả nước đúng quy định dịp 30/4 và 1/5

Đà Nẵng đề nghị thủy điện vận hành xả nước trong dịp lễ 30-4

Đà Nẵng đề nghị thủy điện vận hành xả nước trong dịp lễ 30-4

Đà Nẵng đề nghị thủy điện xả nước trong dịp lễ 30-4

Đà Nẵng đề nghị thủy điện xả nước trong dịp lễ 30-4

Thống nhất xây dựng đập tạm trên sông Cẩm Lệ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt

Đà Nẵng: Dân 'thừa muối' vì nước nhiễm mặn

Đà Nẵng: Dân 'thừa muối' vì nước nhiễm mặn

Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Lý do nhiều khu vực ở Đà Nẵng 'khát' nước sinh hoạt

Lý do nhiều khu vực ở Đà Nẵng 'khát' nước sinh hoạt

Nguồn nước thô mặn gần 1/3 lần nước biển, Đà Nẵng lo thiếu nước sạch

Nguồn nước thô mặn gần 1/3 lần nước biển, Đà Nẵng lo thiếu nước sạch

Quảng Nam đồng ý cho Đà Nẵng đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để giảm nhiễm mặn nguồn nước

Quảng Nam đồng ý cho Đà Nẵng đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để giảm nhiễm mặn nguồn nước

Bài toán nước sinh hoạt của Đà Nẵng sẽ được xử lý như thế nào?

Bài toán nước sinh hoạt của Đà Nẵng sẽ được xử lý như thế nào?

Nước thô cung cấp cho sinh hoạt của Đà Nẵng nhiễm mặn trở lại

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi An Trạch khá tốt

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi An Trạch khá tốt

Đà Nẵng được điều chỉnh vận hành thủy điện khi bị nhiễm mặn

Đà Nẵng được điều chỉnh vận hành thủy điện khi bị nhiễm mặn

Di dời dự án lò đốt rác thải Đại Nghĩa vì nằm trong quy hoạch đất quốc phòng

Di dời dự án lò đốt rác thải Đại Nghĩa vì nằm trong quy hoạch đất quốc phòng

Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng

Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng

Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng, Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp

Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng, Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp

Đà Nẵng thiếu nước, các hồ thủy điện xả nước cầm chừng

Đà Nẵng thiếu nước, các hồ thủy điện xả nước cầm chừng

Đà Nẵng vẫn chưa có phương án lâu dài cho việc thiếu nước sạch

Đà Nẵng vẫn chưa có phương án lâu dài cho việc thiếu nước sạch

Phương án khẩn cấp trong 24 giờ khôi phục cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Phương án khẩn cấp trong 24 giờ khôi phục cấp nước sinh hoạt tại Đà Nẵng

Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam: Các bên liên quan nói gì?

Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam: Các bên liên quan nói gì?

Nước sông Cầu Đỏ lại nhiễm mặn, ảnh hưởng cấp nước sinh hoạt

Nước sông Cầu Đỏ lại nhiễm mặn, ảnh hưởng cấp nước sinh hoạt