Những nơi nào ở Hà Nội có lượng mưa lớn nhất sau bão số 3?

Những nơi nào ở Hà Nội có lượng mưa lớn nhất sau bão số 3?

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3 nhiều quận huyện tại thủ đô có lượng mưa...