Khánh Hòa: Bác tin đồn vỡ đập Đá Bàn, sập chợ Ninh Hòa do bão số 12

Khánh Hòa: Bác tin đồn vỡ đập Đá Bàn, sập chợ Ninh Hòa do bão số 12

Phụ công nhân vớt bèo, nhân viên thủy lợi bị nước cuốn mất tích

Phụ công nhân vớt bèo, nhân viên thủy lợi bị nước cuốn mất tích

Thợ lặn ngâm mình dưới nước tìm kiếm nữ nhân viên thủy lợi mất tích

Thợ lặn ngâm mình dưới nước tìm kiếm nữ nhân viên thủy lợi mất tích

6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi

6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi

6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi

6 thợ lặn được huy động nhưng chưa tìm được nữ nhân viên vớt rác ở đập thủy lợi

Đang khơi thông dòng chảy, nữ công nhân bị nước lũ cuốn mất tích

Đang khơi thông dòng chảy, nữ công nhân bị nước lũ cuốn mất tích

Khơi dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Khơi dòng chảy, nữ công nhân thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Trắng đêm tìm thi thể nhân viên ngành thủy lợi bị nước lũ cuốn trôi

Trắng đêm tìm thi thể nhân viên ngành thủy lợi bị nước lũ cuốn trôi