Trung-Ấn và nguy cơ chiến tranh nguồn nước

Trung-Ấn và nguy cơ chiến tranh nguồn nước

Kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn gấp ba lần đập Tam Điệp trên sông Yarlung Zangbao của Trung Quốc đã dẫn...
Thủ tướng hỏa tốc chỉ đạo theo dõi dòng chảy sông Mekong và xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Thủ tướng hỏa tốc chỉ đạo theo dõi dòng chảy sông Mekong và xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Trung Quốc ngăn dòng chảy Mekong: Điều lạ là...

Trung Quốc ngăn dòng chảy Mekong: Điều lạ là...

Mực nước sông Mekong trở lại bình thường sau thời gian dài khô hạn

Mực nước sông Mekong trở lại bình thường sau thời gian dài khô hạn

Mực nước sông Mekong trở lại bình thường sau khô hạn

Mực nước sông Mekong trở lại bình thường sau khô hạn

Đập thủy điện Trung Quốc chậm xả nước, Đồng bằng sông Cửu Long hạn mặn nghiêm trọng

Đập thủy điện Trung Quốc chậm xả nước, Đồng bằng sông Cửu Long hạn mặn nghiêm trọng

Trung Quốc thử đập Cảnh Hồng: Cảnh báo của Thái Lan và phản ứng từ Việt Nam

Trung Quốc thử đập Cảnh Hồng: Cảnh báo của Thái Lan và phản ứng từ Việt Nam

Đập Cảnh Hồng giảm xả nước, ĐBSCL bị hạn mặn uy hiếp

Đập Cảnh Hồng giảm xả nước, ĐBSCL bị hạn mặn uy hiếp