Làm giàu từ cá 'tiến vua'

Làm giàu từ cá 'tiến vua'

Ðầm Trà Ổ - Ðây miền cổ tích

Ðầm Trà Ổ - Ðây miền cổ tích

Chủ tịch Bình Định: Đau xót thấy dân bắt người phản đối dự án

Chủ tịch Bình Định: Đau xót thấy dân bắt người phản đối dự án

Nỗ lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Nỗ lực bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Hiệu quả mô hình đồng quản lý ven biển

Hiệu quả mô hình đồng quản lý ven biển

Vướng cản trở, nhà máy điện mặt trời trên đầm Trà Ổ chưa thể triển khai

Vướng cản trở, nhà máy điện mặt trời trên đầm Trà Ổ chưa thể triển khai

Dân giữ xe chở công binh 3 ngày phản đối dự án điện mặt trời

Dân giữ xe chở công binh 3 ngày phản đối dự án điện mặt trời

Vụ phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định: Tiếp tục vận động người dân

Vụ phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định: Tiếp tục vận động người dân

Hàng trăm người tiếp tục dựng lán trại phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định

Hàng trăm người tiếp tục dựng lán trại phản đối dự án điện mặt trời ở Bình Định

Bình Định: Người dân chặn xe rà phá bom mìn ở DA điện mặt trời

Bình Định: Người dân chặn xe rà phá bom mìn ở DA điện mặt trời

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định sẽ xin từ chức nếu dự án nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ ảnh hưởng đến đời sống người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định sẽ xin từ chức nếu dự án nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ ảnh hưởng đến đời sống người dân

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với người dân về dự án điện mặt trời

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với người dân về dự án điện mặt trời

Sẽ đóng cửa nhà máy điện mặt trời nếu để tác động xấu đến người dân

Sẽ đóng cửa nhà máy điện mặt trời nếu để tác động xấu đến người dân

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Đối thoại ở đầm Trà Ổ, Bình Định: Nếu ảnh hưởng tiêu cực, chủ tịch tỉnh xin từ chức

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với dân vùng Dự án điện mặt trời

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đối thoại với dân vùng Dự án điện mặt trời

Chủ tịch Bình Định: 'Nếu để dự án nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi xin từ chức'

Chủ tịch Bình Định: 'Nếu để dự án nào ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi xin từ chức'

'Nếu đưa về một dự án ảnh hưởng đến đời sống bà con, tôi xin từ chức'

'Nếu đưa về một dự án ảnh hưởng đến đời sống bà con, tôi xin từ chức'

Đối thoại, giải đáp khúc mắc về dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ, Bình Định

Đối thoại, giải đáp khúc mắc về dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ, Bình Định

Bí kíp kiếm 400 triệu đồng/năm nhờ nuôi chình của lão nông đất võ Bình Định

Bí kíp kiếm 400 triệu đồng/năm nhờ nuôi chình của lão nông đất võ Bình Định

Người nuôi chình đầu tiên trên đất Bình Định, lãi 400 triệu/năm

Người nuôi chình đầu tiên trên đất Bình Định, lãi 400 triệu/năm

Làm giàu ở nông thôn: Đổi đời nhờ nuôi 2 loài cá 'khôn ăn, ở sạch'

Làm giàu ở nông thôn: Đổi đời nhờ nuôi 2 loài cá 'khôn ăn, ở sạch'

Đối thoại, khó thế sao?

Đối thoại, khó thế sao?

Nếu ảnh hưởng sinh kế của người dân, Bình Định không thực hiện dự án điện mặt trời

Nếu ảnh hưởng sinh kế của người dân, Bình Định không thực hiện dự án điện mặt trời

Người dân giải tán sau khi Chủ tịch huyện Phù Mỹ trực tiếp đối thoại

Người dân giải tán sau khi Chủ tịch huyện Phù Mỹ trực tiếp đối thoại

Người dân Bình Định trả 3 ôtô đoàn khảo sát dự án điện mặt trời

Người dân Bình Định trả 3 ôtô đoàn khảo sát dự án điện mặt trời

Dân Bình Định trả lại ba ôtô công vụ sau 1 tuần 'giam lỏng'

Dân Bình Định trả lại ba ôtô công vụ sau 1 tuần 'giam lỏng'

Người dân đồng thuận mới triển khai dự án điện mặt trời đầm Trà Ổ

Người dân đồng thuận mới triển khai dự án điện mặt trời đầm Trà Ổ

Dân thả xe cán bộ sau khi nghe đối thoại

Dân thả xe cán bộ sau khi nghe đối thoại

Chính quyền đối thoại, người dân đầm Trà Ổ trả lại xe công vụ

Chính quyền đối thoại, người dân đầm Trà Ổ trả lại xe công vụ

Vụ phản đối DA điện mặt trời: Đã thả ô tô bị 'giam lỏng'

Vụ phản đối DA điện mặt trời: Đã thả ô tô bị 'giam lỏng'

Bình Định: Người dân phản đối DA điện mặt trời giao trả xe công vụ

Bình Định: Người dân phản đối DA điện mặt trời giao trả xe công vụ

Người dân đồng thuận mới triển khai dự án điện mặt trời

Người dân đồng thuận mới triển khai dự án điện mặt trời

Vụ dân giữ xe cán bộ để phản đối dự án điện: Sau đối thoại, trả 3 ô tô

Vụ dân giữ xe cán bộ để phản đối dự án điện: Sau đối thoại, trả 3 ô tô

Bình Định: Người dân đồng thuận mới triển khai dự án điện mặt trời đầm Trà Ổ

Bình Định: Người dân đồng thuận mới triển khai dự án điện mặt trời đầm Trà Ổ

Vụ giữ xe phản đối dự án điện: Làm rõ đối tượng xúi giục

Vụ giữ xe phản đối dự án điện: Làm rõ đối tượng xúi giục

Dự án điện mặt trời đầm Trà Ổ mới chỉ phê duyệt chủ trương báo cáo đầu tư

Dự án điện mặt trời đầm Trà Ổ mới chỉ phê duyệt chủ trương báo cáo đầu tư

Chưa có quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ

Chưa có quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ

Vụ phản đối DA điện mặt trời: Huyện sẽ họp với người dân

Vụ phản đối DA điện mặt trời: Huyện sẽ họp với người dân

Bình Định: Sớm xử lý dứt điểm tồn tại ở đầm Trà Ổ

Bình Định: Sớm xử lý dứt điểm tồn tại ở đầm Trà Ổ

Bình Định thành lập đoàn công tác tuyên truyền về dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ

Bình Định thành lập đoàn công tác tuyên truyền về dự án điện mặt trời trên đầm Trà Ổ

Bình Định: Lãnh đạo hẹn, dân tiếp tục giữ xe cán bộ yêu cầu đối thoại

Bình Định: Lãnh đạo hẹn, dân tiếp tục giữ xe cán bộ yêu cầu đối thoại

Đảng viên chi bộ thôn Châu Trúc không đồng tình với dự án điện mặt trời

Đảng viên chi bộ thôn Châu Trúc không đồng tình với dự án điện mặt trời

Phản đối dự án điện mặt trời: Dân giữ xe cán bộ

Phản đối dự án điện mặt trời: Dân giữ xe cán bộ