Nghề nuôi tôm hùm thương phẩm trên đảo Bình Ba

Nghề nuôi tôm hùm thương phẩm trên đảo Bình Ba

Việc khai sáng nghề nuôi tôm hùm thương phẩm bằng lồng, bè tại Bình Ba đã đưa các sản phẩm tôm hùm bông,...