Nguyễn Trương Quý: Một chiếc xe nhanh đạp giữa đàng...

Nguyễn Trương Quý: Một chiếc xe nhanh đạp giữa đàng...

Giờ đây, khi xe máy áp đảo mọi nẻo đường đô thị và ô tô đã xếp hàng dài dặc trên những con đường tắc nghẽn,...