Bất ngờ phát hiện 1 thi thể vụ máy bay 'bơi' trên hồ

Bất ngờ phát hiện 1 thi thể vụ máy bay 'bơi' trên hồ

Vụ máy bay trượt đường băng, 'bơi' trên hồ: Có 4 người Việt Nam

Vụ máy bay trượt đường băng, 'bơi' trên hồ: Có 4 người Việt Nam

Hỗ trợ đưa 4 công dân Việt trong vụ máy bay trượt đường băng về nước

Hỗ trợ đưa 4 công dân Việt trong vụ máy bay trượt đường băng về nước

Máy bay lao quá đường băng, phi thẳng xuống biển, hành khách hú vía

Máy bay lao quá đường băng, phi thẳng xuống biển, hành khách hú vía

Máy bay chở 47 người lao xuống biển ở Thái Bình Dương

Máy bay chở 47 người lao xuống biển ở Thái Bình Dương

Máy bay chở khách bay quá đường băng, lao xuống Thái Bình Dương

Máy bay chở khách bay quá đường băng, lao xuống Thái Bình Dương

Máy bay rơi xuống biển ở Micronesia, toàn bộ hành khách sống sót

Máy bay rơi xuống biển ở Micronesia, toàn bộ hành khách sống sót

Máy bay mất đà lao xuống biển, 47 người may mắn sống sót

Máy bay mất đà lao xuống biển, 47 người may mắn sống sót

Máy bay lao xuống đầm phá, toàn bộ hành khách thoát chết thần kỳ

Máy bay lao xuống đầm phá, toàn bộ hành khách thoát chết thần kỳ

Máy bay lao quá đường băng, phi thẳng xuống biển

Máy bay lao quá đường băng, phi thẳng xuống biển

Máy bay rơi xuống biển, 47 người may mắn sống sót

Máy bay rơi xuống biển, 47 người may mắn sống sót