Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo

Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo

Ấn Độ vừa phóng vệ tinh quan sát Cartosat-3 vào quỹ đạo, đi kèm với 13 vệ tinh nhỏ hơn. Đây là một bước...
Ấn Độ mất liên lạc tàu đổ bộ, giấc mơ Mặt trăng thất bại?

Ấn Độ mất liên lạc tàu đổ bộ, giấc mơ Mặt trăng thất bại?

Ấn Độ công bố hình ảnh đầu tiên của sứ mệnh mặt trăng

Ấn Độ công bố hình ảnh đầu tiên của sứ mệnh mặt trăng

Ấn Độ thành công đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo mặt trăng

Ấn Độ thành công đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo mặt trăng

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò Mặt trăng

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò Mặt trăng

Ấn Độ lên kế hoạch cho các sứ mệnh không gian liên hành tinh tiếp theo

Ấn Độ lên kế hoạch cho các sứ mệnh không gian liên hành tinh tiếp theo

Ấn Độ đặt mục tiêu sở hữu 100 vệ tinh vũ trụ vào năm 2025

Ấn Độ phóng thành công 29 vệ tinh

Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ chuẩn bị phóng 29 vệ tinh

Ấn Độ chi 1,43 tỷ USD cho dự án đưa người lên vũ trụ vào năm 2022

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái đất lên quỹ đạo

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất