Động đất 6,2 độ rung chuyển tỉnh Aceh, Indonesia

Động đất 6,2 độ rung chuyển tỉnh Aceh, Indonesia

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ngày 7-1 thông báo, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển...