Phú Yên: Tôm hùm nuôi ở đảo Lao Mái Nhà chết hàng loạt

Phú Yên: Tôm hùm nuôi ở đảo Lao Mái Nhà chết hàng loạt

Phú Yên: Tôm hùm chết hàng loạt, nông dân thiệt hại nặng

Phú Yên: Tôm hùm chết hàng loạt, nông dân thiệt hại nặng

Xác định nguyên nhân tôm hùm ở Phú Yên chết hàng loạt

Xác định nguyên nhân tôm hùm ở Phú Yên chết hàng loạt

Vì sao tôm hùm ở Phú Yên chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm ở Phú Yên chết hàng loạt?

Tôm hùm ở Phú Yên chết do nuôi mật độ dày

Tôm hùm ở Phú Yên chết do nuôi mật độ dày

Phú Yên: Người dân lao đao vì tôm hùm chết hàng loạt

Phú Yên: Người dân lao đao vì tôm hùm chết hàng loạt

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng nông sản, thực phẩm

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng nông sản, thực phẩm

Tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên

Tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên