Khách Trung Quốc giảm, nhiều điểm du lịch châu Á tìm đến khách Ấn Độ

Khách Trung Quốc giảm, nhiều điểm du lịch châu Á tìm đến khách Ấn Độ

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại và suy thoái kinh tế ở Trung Quốc, nhiều chuyên gia dự báo người dân...