Chính thức thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Chính thức thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí, lập Trung tâm truyền thông

Quảng Ninh sáp nhập 4 cơ quan báo chí, lập Trung tâm truyền thông

Hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh

Hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Quảng Ninh: Hợp nhất các cơ quan báo chí thành Trung tâm Truyền thông

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí, thông tin thành 1 trung tâm

Quảng Ninh hợp nhất 4 cơ quan báo chí, thông tin thành 1 trung tâm

Quảng Ninh có 2 tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có 2 tân Phó bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh có hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Ninh bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Quảng Ninh bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Quảng Ninh: Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục là hầm vỏ thép do người Nhật thiết kế

Quảng Ninh: Hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục là hầm vỏ thép do người Nhật thiết kế

Dám thử nghiệm, không ngại làm điều khác biệt

Dám thử nghiệm, không ngại làm điều khác biệt