Quốc hội Italy thông qua chính phủ mới

Với 169 phiếu thuận, 133 phiếu chống và 5 phiếu trắng, Thượng viện Italy ngày 10-9 Italy đã chính thức...