Nỗi lòng của các nghệ sĩ tâm huyết với Nhã nhạc cung đình Huế

Nỗi lòng của các nghệ sĩ tâm huyết với Nhã nhạc cung đình Huế

Đi đôi với việc phục dựng, biểu diễn và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các nghệ sĩ, diễn viên...