Quảng Ngãi: Năm 2019 kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Quảng Ngãi: Năm 2019 kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Đa số các dự án 'đội vốn' rơi vào dự án đường sắt đô thị

Đa số các dự án 'đội vốn' rơi vào dự án đường sắt đô thị

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời việc xử lý dự án giao thông đội vốn, chậm tiến độ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời việc xử lý dự án giao thông đội vốn, chậm tiến độ

Tình trạng đội vốn ngày càng nặng nề

Tình trạng đội vốn ngày càng nặng nề

Kỷ lục khủng khiếp: 4 lần điều chỉnh, dự án đội vốn gần 4.000%

Kỷ lục khủng khiếp: 4 lần điều chỉnh, dự án đội vốn gần 4.000%

800 tỷ đồng đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Quảng Ngãi chi 800 tỷ đồng triển khai dự án đường Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn IIa

Quảng Ngãi: Điều chỉnh hướng tuyến và quy mô dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh