Hải Phòng: Sốc nặng vì vay nóng 50 triệu, bị siết nợ 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Sốc nặng vì vay nóng 50 triệu, bị siết nợ 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'cắt cổ'

Hải Phòng: Tạm giữ nhóm đối tượng cho vay lãi suất 'cắt cổ'

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi hơn 5.400%/năm

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi hơn 5.400%/năm

Từ 50 triệu đồng, người vay nợ bị ép phải trả 1,3 tỷ đồng

Từ 50 triệu đồng, người vay nợ bị ép phải trả 1,3 tỷ đồng

Vay 50 triệu, người phụ nữ bị siết nợ tới 1,3 tỷ đồng

Vay 50 triệu, người phụ nữ bị siết nợ tới 1,3 tỷ đồng

Hải Phòng: Bắt 7 đối tượng trong đường dây cho vay lãi tới 5.475%/năm

Hải Phòng: Bắt 7 đối tượng trong đường dây cho vay lãi tới 5.475%/năm

Triệt phá ổ nhóm cho vay 50 triệu, siết nợ thành 1,3 tỷ đồng

Triệt phá ổ nhóm cho vay 50 triệu, siết nợ thành 1,3 tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng cho vay 50 triệu đồng rồi siết nợ 1,3 tỷ đồng

Bắt nhóm đối tượng cho vay 50 triệu đồng rồi siết nợ 1,3 tỷ đồng