Đầu tư khoảng 6.770 tỷ đồng vốn nhà nước cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đầu tư khoảng 6.770 tỷ đồng vốn nhà nước cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bộ GTVT cho biết, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai...
Dự kiến góp 6.770 tỷ đồng từ ngân sách để làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Dự kiến góp 6.770 tỷ đồng từ ngân sách để làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hạ tầng 'nâng bước' bất động sản vùng ven

Hạ tầng 'nâng bước' bất động sản vùng ven

Thủ tướng giao Bộ GTVT triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hơn 19.000 tỷ

Thủ tướng giao Bộ GTVT triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hơn 19.000 tỷ

Giao Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng

Giao Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng

Bộ GTVT triển khai Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Bộ GTVT triển khai Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Giao Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng

Giao Bộ Giao thông - Vận tải đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gần 20.000 tỷ đồng

Bảo đảm giải phóng mặt bằng nhanh chóng cho dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bảo đảm giải phóng mặt bằng nhanh chóng cho dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

'Đồng Nai phải có ý kiến về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 trước 30/10'

'Đồng Nai phải có ý kiến về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 trước 30/10'

Đề xuất giao Bộ GTVT triển khai Dự án PPP đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đề xuất giao Bộ GTVT triển khai Dự án PPP đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Các bộ, ngành, địa phương phải có ý kiến về dự án Cao tốc Biên Hòa - Vùng Tàu

Các bộ, ngành, địa phương phải có ý kiến về dự án Cao tốc Biên Hòa - Vùng Tàu

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ đầu tư 19.012 tỷ đồng xây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ đầu tư 19.012 tỷ đồng xây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu xin Trung ương 6.770 tỷ làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu xin Trung ương 6.770 tỷ làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đề xuất đầu tư 19.012 tỷ đồng xây 53,7 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đề xuất đầu tư 19.012 tỷ đồng xây 53,7 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Khởi công gói thầu thuộc dự án đường Vành đai TP. Tân An

Khởi công gói thầu thuộc dự án đường Vành đai TP. Tân An