Tích cực phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cho nên đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi...