Chuyện nước chuyện nhà đều được quan tâm

Chuyện nước chuyện nhà đều được quan tâm

Bức xúc vì dự án đường sắt Hà Đông - Cát Linh đội vốn hơn 18.000 tỷ đồng, mãi vẫn chưa xong

Bức xúc vì dự án đường sắt Hà Đông - Cát Linh đội vốn hơn 18.000 tỷ đồng, mãi vẫn chưa xong

Lo khó khăn ngân sách, đại biểu đề nghị sáp nhập một số tỉnh, thành

Lo khó khăn ngân sách, đại biểu đề nghị sáp nhập một số tỉnh, thành

Đại tá công an lo lắng việc cao tốc 34.000 tỷ vừa mưa đã hỏng

Đại tá công an lo lắng việc cao tốc 34.000 tỷ vừa mưa đã hỏng

Đại tá công an lo lắng việc cao tốc 34.000 tỷ vừa mưa đã hỏng

Đại tá công an lo lắng việc cao tốc 34.000 tỷ vừa mưa đã hỏng

Đại biểu lo lắng cao tốc 34.000 tỷ đồng hỏng sau vài cơn mưa, đường sắt đội vốn, chậm tiến độ

Đại biểu lo lắng cao tốc 34.000 tỷ đồng hỏng sau vài cơn mưa, đường sắt đội vốn, chậm tiến độ

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: Cần xử lý nghiêm để tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư công

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: Cần xử lý nghiêm để tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư công