Hoàn tất khoan ngầm từ ga Ba Son đến ga Nhà hát thành phố

Hoàn tất khoan ngầm từ ga Ba Son đến ga Nhà hát thành phố

Hầm metro thứ 2 của Sài Gòn về đích

Hầm metro thứ 2 của Sài Gòn về đích

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hoàn thành hai tuyến khoan ngầm

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hoàn thành hai tuyến khoan ngầm

Quốc hội khảo sát thực tế để gỡ vướng cho metro Bến Thành - Suối Tiên

Quốc hội khảo sát thực tế để gỡ vướng cho metro Bến Thành - Suối Tiên

TPHCM: Khát khao không gian ngầm

TPHCM: Khát khao không gian ngầm

TP HCM cũng có mùa nước nổi: Trách nhiệm là... của chung!

TP HCM cũng có mùa nước nổi: Trách nhiệm là... của chung!

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

'Anh em còn bỏ phiếu cho lãnh đạo, đánh giá sát quá cũng ngại…'

'Anh em còn bỏ phiếu cho lãnh đạo, đánh giá sát quá cũng ngại…'

Cán bộ quyết định sự thành công việc triển khai cơ chế đặc thù

Cán bộ quyết định sự thành công việc triển khai cơ chế đặc thù

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương: Khẩn trương hoàn thiện thủ tục gia hạn hiệp định vay

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương: Khẩn trương hoàn thiện thủ tục gia hạn hiệp định vay

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương: Khẩn trương hoàn thiện thủ tục gia hạn hiệp định vay

Tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương: Khẩn trương hoàn thiện thủ tục gia hạn hiệp định vay

Theo chân Robot nặng 300 tấn dưới đường hầm metro đầu tiên ở Sài Gòn

Theo chân Robot nặng 300 tấn dưới đường hầm metro đầu tiên ở Sài Gòn

Đón robot TBM hoàn thành hầm metro đầu tiên ở Việt Nam

Đón robot TBM hoàn thành hầm metro đầu tiên ở Việt Nam

Đón máy khoan hầm TBM tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên

Đón máy khoan hầm TBM tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên

Robot 300 tấn hoàn thành hầm metro đầu tiên ở Việt Nam sớm một tháng

Robot 300 tấn hoàn thành hầm metro đầu tiên ở Việt Nam sớm một tháng

Metro Sài Gòn lại xin ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nhà thầu vì 'đói' vốn

Metro Sài Gòn lại xin ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nhà thầu vì 'đói' vốn

'Đói' vốn, Metro Sài Gòn lại xin ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nhà thầu

'Đói' vốn, Metro Sài Gòn lại xin ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nhà thầu

Lại xin ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nhà thầu làm tuyến metro số 1

Lại xin ứng thêm 1.173 tỉ đồng để trả nhà thầu làm tuyến metro số 1