Một người chết, một người nguy kịch khi ngủ trong xe tải

Một người chết, một người nguy kịch khi ngủ trong xe tải

Ngủ trong xe tải đông lạnh, 1 người tử vong, 1 người hôn mê sâu: Gia đình người xấu số từ chối khám nghiệm

Ngủ trong xe tải đông lạnh, 1 người tử vong, 1 người hôn mê sâu: Gia đình người xấu số từ chối khám nghiệm

Ngủ trong ôtô đóng kín cửa, 2 người thương vong

Ngủ trong ôtô đóng kín cửa, 2 người thương vong

Ngủ trong xe chở tôm đóng kín cửa, đôi nam nữ thương vong

Ngủ trong xe chở tôm đóng kín cửa, đôi nam nữ thương vong

Đôi nam nữ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa, 1 người chết

Đôi nam nữ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa, 1 người chết

Đôi nam nữ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa, 1 người tử vong

Phát hiện 1 người tử vong, 1 người hôn mê sâu trong chiếc xe tải đóng kín cửa

Phát hiện 1 người tử vong, 1 người hôn mê sâu trong chiếc xe tải đóng kín cửa

Đà Lạt: Một người chết, một người hôn mê trong cabin xe đông lạnh

Đà Lạt: Một người chết, một người hôn mê trong cabin xe đông lạnh

Một người chết, một người nguy kịch khi ngủ trong xe tải

Một người chết, một người nguy kịch khi ngủ trong xe tải

Đôi nam nữ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa, 1 người tử vong

Đôi nam nữ ngạt khí khi ngủ trong ô tô đóng kín cửa, 1 người tử vong