Thái Nguyên: Mô hình điểm xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Thái Nguyên: Mô hình điểm xây dựng cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Mạnh dạn chuyển đổi người dân ấm no, thu nhập đạt 41 triệu/người/năm

Mạnh dạn chuyển đổi người dân ấm no, thu nhập đạt 41 triệu/người/năm

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chương Mỹ

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Chương Mỹ

Thôn, bản nông thôn mới ở huyện miền núi Con Cuông

Thôn, bản nông thôn mới ở huyện miền núi Con Cuông

Dân Lý phát triển toàn diện

Dân Lý phát triển toàn diện

Sợi rơm vàng

Sợi rơm vàng

Trung Châu - miền quê xanh

Trung Châu - miền quê xanh

Tổng kết chương trình Tình nguyện hè 2018

Tổng kết chương trình Tình nguyện hè 2018

Xã Hà Bình cán đích nông thôn mới

Xã Hà Bình cán đích nông thôn mới

Đã khởi tố một băng 'côn đồ đấu giá đất'