Thanh niên tuyên truyền giao thông bằng con đường bích họa

Thanh niên tuyên truyền giao thông bằng con đường bích họa

Bàn giao đường bích họa ven biển Lý Sơn

Bàn giao đường bích họa ven biển Lý Sơn

Quảng Ngãi: Đưa vào sử dụng công trình đường bích họa ven biển

Quảng Ngãi: Đưa vào sử dụng công trình đường bích họa ven biển

Thành đoàn Đà Nẵng bàn giao công trình đường bích họa ven biển Lý Sơn

Thành đoàn Đà Nẵng bàn giao công trình đường bích họa ven biển Lý Sơn

Rực rỡ sắc màu với con đường bích họa đầu tiên trên đảo Lý Sơn

Rực rỡ sắc màu với con đường bích họa đầu tiên trên đảo Lý Sơn

Cải thiện môi trường tại khu vực nông thôn

Cải thiện môi trường tại khu vực nông thôn

Giải pháp gỡ 'nút thắt' cho phát triển du lịch nông nghiệp

Giải pháp gỡ 'nút thắt' cho phát triển du lịch nông nghiệp