Bà Rịa - Vũng Tàu gấp rút hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay Gò Găng

Bà Rịa - Vũng Tàu gấp rút hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay Gò Găng

Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu phương án đầu tư sân bay chuyên dụng tại đảo Gò Găng

Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu phương án đầu tư sân bay chuyên dụng tại đảo Gò Găng

Họp chốt vị trí xây dựng sân bay Gò Găng

Họp chốt vị trí xây dựng sân bay Gò Găng

Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu phương án đầu tư sân bay chuyên dụng tại đảo Gò Găng

Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu phương án đầu tư sân bay chuyên dụng tại đảo Gò Găng

Binh đoàn 18 xin giữ lại 30ha đất sân bay Vũng Tàu hiện hữu

Binh đoàn 18 xin giữ lại 30ha đất sân bay Vũng Tàu hiện hữu

Bà Rịa - Vũng Tàu tính xây sân bay rộng 250ha trên đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu tính xây sân bay rộng 250ha trên đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu tính xây sân bay Gò Găng rộng gần 250ha trên đảo, kinh phí 1 tỷ USD

Bà Rịa – Vũng Tàu sắp xây sân bay rộng 248,5ha tại Gò Găng

Bà Rịa – Vũng Tàu tính xây sân bay rộng 250ha trên đảo

Với nghệ sĩ, Bà Rịa - Vũng Tàu thật đẹp

Vũng Tàu ngổn ngang, mất mát sau bão số 9