Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với gần 10.000 lọ mỹ phẩm nhái ở Nghệ An

Bắt giữ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với gần 10.000 lọ mỹ phẩm nhái ở Nghệ An

Nghệ An: Bắt 10.000 lọ mỹ phẩm nhái

Nghệ An: Bắt 10.000 lọ mỹ phẩm nhái

Hàng chục nghìn sản phẩm giả nhãn mỹ phẩm nổi tiếng tại Nghệ An bị phát hiện

Hàng chục nghìn sản phẩm giả nhãn mỹ phẩm nổi tiếng tại Nghệ An bị phát hiện

Phát hiện cơ sở làm giả nhái 10.000 chai mỹ phẩm hàng hiệu

Phát hiện cơ sở làm giả nhái 10.000 chai mỹ phẩm hàng hiệu

Phát hiện cơ sở sản xuất 10.000 chai, lọ giả nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng

Phát hiện cơ sở sản xuất 10.000 chai, lọ giả nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng

Nghệ An: Thu giữ gần 10.000 lọ mỹ phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng

Nghệ An: Thu giữ gần 10.000 lọ mỹ phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng

Bắt giữ kho mỹ phẩm nhái mác các thương hiệu nổi tiếng

Bắt giữ kho mỹ phẩm nhái mác các thương hiệu nổi tiếng

Cảnh sát phát hiện kho mỹ phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng tại thành phố Vinh

Cảnh sát phát hiện kho mỹ phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng tại thành phố Vinh