Lào Cai xử lý nhiều hàng hóa vi phạm sau nới lỏng cách ly

Lào Cai xử lý nhiều hàng hóa vi phạm sau nới lỏng cách ly

Sau thời gian nới lỏng cách ly, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý nhiều hàng...