Hiện trường cây xăng cũ nổ kinh hoàng ở Hải Phòng

Hiện trường cây xăng cũ nổ kinh hoàng ở Hải Phòng

Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ, 2 người thương vong

Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ, 2 người thương vong

Cây xăng bất ngờ phát nổ, 2 người thương vong

Cây xăng bất ngờ phát nổ, 2 người thương vong

Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ khiến hai người thương vong

Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ khiến hai người thương vong

Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ khiến hai người thương vong

Cây xăng cũ bất ngờ phát nổ khiến hai người thương vong

Cây xăng cũ phát nổ: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Cây xăng cũ phát nổ: 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Nổ tại cây xăng do dùng máy khò tháo dỡ, 2 người thương vong

Nổ tại cây xăng do dùng máy khò tháo dỡ, 2 người thương vong

Cây xăng cũ phát nổ, 2 người thương vong ở Hải Phòng

Cây xăng cũ phát nổ, 2 người thương vong ở Hải Phòng

Dùng máy khò lấy sắt vụn ở cây xăng cũ và kết cục đau đớn

Dùng máy khò lấy sắt vụn ở cây xăng cũ và kết cục đau đớn

Nổ tại cây xăng dầu cũ, 1 người chết, 1 người bị thương

Nổ tại cây xăng dầu cũ, 1 người chết, 1 người bị thương