Dán băng keo chống dột hầm chui cao tốc 'là biện pháp bổ sung'!

Dán băng keo chống dột hầm chui cao tốc 'là biện pháp bổ sung'!

Cao tốc 34.000 tỷ: Chủ đầu tư lý giải băng keo dán ngang dọc chống dột

Cao tốc 34.000 tỷ: Chủ đầu tư lý giải băng keo dán ngang dọc chống dột

Chống thấm hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bằng băng keo?

Chống thấm hầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bằng băng keo?

Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Băng keo dán là để bảo vệ chất liệu chống thấm (?!)

Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Băng keo dán là để bảo vệ chất liệu chống thấm (?!)

VEC phản hồi về thông tin sửa hầm chui cao tốc bằng dán băng keo

VEC phản hồi về thông tin sửa hầm chui cao tốc bằng dán băng keo

Hầm chui cao tốc 34.000 nghìn tỉ thấm dột dán băng keo chằng chịt?

Hầm chui cao tốc 34.000 nghìn tỉ thấm dột dán băng keo chằng chịt?

Lột băng keo 'chống thấm' khỏi hầm chui đường cao tốc để tránh hiểu nhầm

Lột băng keo 'chống thấm' khỏi hầm chui đường cao tốc để tránh hiểu nhầm

VEC lý giải việc 'chống thấm' hầm chui đường cao tốc 34.500 tỉ bằng băng keo

VEC lý giải việc 'chống thấm' hầm chui đường cao tốc 34.500 tỉ bằng băng keo

Chống dột hầm chui cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bằng... băng keo

Chống dột hầm chui cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bằng... băng keo

Hầm chui đường 34.500 tỷ dùng băng keo chống thấm: Hé lộ...

Hầm chui đường 34.500 tỷ dùng băng keo chống thấm: Hé lộ...