Chất 'lạ' của 'Hội thánh Đức Chúa Trời' là chất gì?

Chất 'lạ' của 'Hội thánh Đức Chúa Trời' là chất gì?

'Nước thánh của Hội thánh Đức Chúa Trời là thứ bịa đặt'

'Nước thánh của Hội thánh Đức Chúa Trời là thứ bịa đặt'

Thanh Hóa: 'Hội Thánh đức chúa trời mẹ' truyền đạo trái phép từ năm 2015

Thanh Hóa: 'Hội Thánh đức chúa trời mẹ' truyền đạo trái phép từ năm 2015

Thái Bình: Công an giám định chất bột màu trắng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thái Bình: Công an giám định chất bột màu trắng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

'Hội thánh Đức Chúa Trời' hoạt động phức tạp tại Thanh Hóa

'Hội thánh Đức Chúa Trời' hoạt động phức tạp tại Thanh Hóa

Khám căn hộ có 12 người nghi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Khám căn hộ có 12 người nghi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời

Thuê nhà làm 'lãnh địa' sinh hoạt, thành viên 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tự ý đập bát hương, tháo dở bàn thờ của gia chủ

Thuê nhà làm 'lãnh địa' sinh hoạt, thành viên 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' tự ý đập bát hương, tháo dở bàn thờ của gia chủ

'Hội thánh Đức Chúa Trời' đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa

'Hội thánh Đức Chúa Trời' đang diễn biến phức tạp tại Thanh Hóa

Đột nhập thêm tụ điểm của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' ở Thanh Hóa

Đột nhập thêm tụ điểm của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' ở Thanh Hóa

Phó hiệu trưởng cũng bị vợ lôi kéo vào Hội Thánh Đức Chúa Trời

Phó hiệu trưởng cũng bị vợ lôi kéo vào Hội Thánh Đức Chúa Trời

9X kể về hành trình tham gia và thoát khỏi Hội Thánh Đức Chúa Trời

9X kể về hành trình tham gia và thoát khỏi Hội Thánh Đức Chúa Trời

Công an Thanh Hóa tiếp tục công bố tụ điểm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Công an Thanh Hóa tiếp tục công bố tụ điểm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Clip chất 'lạ' thu được tại tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Clip chất 'lạ' thu được tại tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Phát hiện nguyên liệu dùng làm 'nước thánh' của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' khiến nhiều người mê muội

Phát hiện nguyên liệu dùng làm 'nước thánh' của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' khiến nhiều người mê muội

Thu giữ nhiều hóa chất lạ để pha chế 'nước thánh' của Hội thánh Đức Chúa Trời

Thu giữ nhiều hóa chất lạ để pha chế 'nước thánh' của Hội thánh Đức Chúa Trời

Thanh Hóa: Kiểm tra ngôi nhà nghi là tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Thanh Hóa: Kiểm tra ngôi nhà nghi là tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Núp bóng bán máy lọc nước tuyên truyền Hội thánh đức chúa trời

Núp bóng bán máy lọc nước tuyên truyền Hội thánh đức chúa trời

Hội Thánh Đức Chúa Trời làm náo loạn TP Thanh Hóa

Hội Thánh Đức Chúa Trời làm náo loạn TP Thanh Hóa

Cảnh sát Thanh Hóa khám xét cơ sở của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Cảnh sát Thanh Hóa khám xét cơ sở của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Kiểm tra cơ sở nghi là nơi hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Kiểm tra cơ sở nghi là nơi hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Thanh Hóa: Kiểm tra ngôi nhà nghi của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Thanh Hóa: Kiểm tra ngôi nhà nghi của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Clip cảnh sát Thanh Hóa đột kích tụ điểm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' kiêm bán hàng đa cấp

Clip cảnh sát Thanh Hóa đột kích tụ điểm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' kiêm bán hàng đa cấp

Công an kiểm tra tụ điểm của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời' ở Thanh Hóa

Công an kiểm tra tụ điểm của 'Hội thánh của Đức Chúa Trời' ở Thanh Hóa

Nóng: Hàng trăm người dân Thanh Hóa vây kín tụ điểm nghi 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Nóng: Hàng trăm người dân Thanh Hóa vây kín tụ điểm nghi 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Thanh Hóa: Công an kiểm tra ngôi nhà của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hàng trăm người dân vây kín

Thanh Hóa: Công an kiểm tra ngôi nhà của 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' hàng trăm người dân vây kín

Hàng trăm người dân vây kín ngôi nhà nghi tụ điểm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Hàng trăm người dân vây kín ngôi nhà nghi tụ điểm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Ập vào tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ', thu nhiều hóa chất 'lạ'

Ập vào tụ điểm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ', thu nhiều hóa chất 'lạ'

Thanh Hóa: Người dân vây kín ngôi nhà được cho là của 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Thanh Hóa: Người dân vây kín ngôi nhà được cho là của 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cảnh sát khám xét cơ sở của Hội Thánh Đức Chúa Trời

Cảnh sát khám xét cơ sở của Hội Thánh Đức Chúa Trời