'Ưu tiên xã hội hóa huy động vốn đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất'

'Ưu tiên xã hội hóa huy động vốn đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất'

Giảm gần 11.000 tỉ đồng chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Giảm gần 11.000 tỉ đồng chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

25.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

25.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm hơn 10.000 tỷ đồng chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm hơn 10.000 tỷ đồng chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Cần 25.000 tỷ đồng mở rộng cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Cần 25.000 tỷ đồng mở rộng cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Điều chỉnh giảm chi phí mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất