Khởi tố 3 bố con dọa nổ bình gas khi công an làm việc

Khởi tố 3 bố con dọa nổ bình gas khi công an làm việc

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi ôm bình gas dọa công an

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi ôm bình gas dọa công an

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, đe dọa cả công an bị khởi tố

Nhóm giang hồ cho vay nặng lãi, đe dọa cả công an bị khởi tố

Khởi tố 3 cha con vụ dùng bình gas chống người thi hành công vụ

Khởi tố 3 cha con vụ dùng bình gas chống người thi hành công vụ

Khởi tố 3 cha con cầm dao, bình gas dọa công an

Khởi tố 3 cha con cầm dao, bình gas dọa công an

Khởi tố 3 cha con đe dọa cảnh sát

Khởi tố 3 cha con đe dọa cảnh sát

Công an Cần Thơ kêu gọi người dân tố việc Nguyễn Huy Bắc cho vay tiền lãi suất 'cắt cổ'

Công an Cần Thơ kêu gọi người dân tố việc Nguyễn Huy Bắc cho vay tiền lãi suất 'cắt cổ'

Tạm giữ 2 nghi can dùng bình gas chống người thi hành công vụ

Tạm giữ 2 nghi can dùng bình gas chống người thi hành công vụ

Nhóm cho vay nặng lãi dùng bình gas dọa cảnh sát

Nhóm cho vay nặng lãi dùng bình gas dọa cảnh sát

Nhóm cho vay nặng lãi dùng bình gas dọa cảnh sát

Nhóm cho vay nặng lãi dùng bình gas dọa cảnh sát