Khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn cứu người ngay trước mũi đoàn tàu

Khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn cứu người ngay trước mũi đoàn tàu

2 nữ gác chắn cứu sống bà cụ trước đoàn tàu nhận thêm khen thưởng

2 nữ gác chắn cứu sống bà cụ trước đoàn tàu nhận thêm khen thưởng

Đồng Nai tặng bằng khen hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Đồng Nai tặng bằng khen hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

'Giúp người dân được an toàn là một phần công việc'

'Giúp người dân được an toàn là một phần công việc'

Tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho hai nữ nhân viên đường sắt cứu người

Tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho hai nữ nhân viên đường sắt cứu người

Báo Người Lao Động tặng quà 2 nữ nhân viên gác chắn cứu người

Báo Người Lao Động tặng quà 2 nữ nhân viên gác chắn cứu người

Suýt bị xe lửa cán qua, cụ bà bàng hoàng kể lại giây phút thoát khỏi bàn tay tử thần

Suýt bị xe lửa cán qua, cụ bà bàng hoàng kể lại giây phút thoát khỏi bàn tay tử thần

Trao bằng khen cho 2 nữ gác chắn cứu cụ bà trước đoàn tàu

Trao bằng khen cho 2 nữ gác chắn cứu cụ bà trước đoàn tàu

2 nhân viên đường sắt cứu cụ già được Bộ trưởng gửi thư khen

2 nhân viên đường sắt cứu cụ già được Bộ trưởng gửi thư khen

Bộ trưởng Giao thông gửi thư khen hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Bộ trưởng Giao thông gửi thư khen hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Hai nữ gác tàu dũng cảm cứu bà cụ nhận nhiều khen thưởng

Hai nữ gác tàu dũng cảm cứu bà cụ nhận nhiều khen thưởng

Cụ bà kể khoảnh khắc được 2 nữ nhân viên cứu trước đầu tàu hỏa

Cụ bà kể khoảnh khắc được 2 nữ nhân viên cứu trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên cứu cụ bà khi tàu đang lao đến được khen thưởng... 'tới tấp'

Hai nữ nhân viên cứu cụ bà khi tàu đang lao đến được khen thưởng... 'tới tấp'

Trao thưởng cho 2 nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Trao thưởng cho 2 nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen hai nữ nhân viên gác đường sắt dũng cảm

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen hai nữ nhân viên gác đường sắt dũng cảm

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm cứu sống cụ bà của 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm cứu sống cụ bà của 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt

Bộ trưởng GTVT khen 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Bộ trưởng GTVT khen 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Trao thưởng hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Trao thưởng hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen 2 nữ nhân viên đường sắt cứu cụ bà ngã trên đường ray khi tàu đang tới

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen 2 nữ nhân viên đường sắt cứu cụ bà ngã trên đường ray khi tàu đang tới

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi thư khen hai nữ nhân viên đường sắt có hành động dũng cảm cứu người

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư khen 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi thư khen 2 nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà

Khen thưởng hai nhân viên đường sắt dũng cảm cứu người

Khen thưởng hai nhân viên đường sắt dũng cảm cứu người

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen hai nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người

Nóng trên mạng xã hội: Căm phẫn hành vi sát hại nữ sinh đi giao gà

Nóng trên mạng xã hội: Căm phẫn hành vi sát hại nữ sinh đi giao gà

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu bà cụ thoát chết trước mũi tàu

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu bà cụ thoát chết trước mũi tàu

Nhân viên gác chắn kể lại giây phút cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Nhân viên gác chắn kể lại giây phút cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác tàu kể lại khoảnh khắc cứu cụ bà

Hai nữ nhân viên gác tàu kể lại khoảnh khắc cứu cụ bà

2 nữ nhân viên gác chắn kịp thời cứu cụ bà suýt bị tàu tông ở Đồng Nai

2 nữ nhân viên gác chắn kịp thời cứu cụ bà suýt bị tàu tông ở Đồng Nai

Nữ nhân viên gác chắn lao ra cứu cụ bà trước đoàn tàu nói gì?

Nữ nhân viên gác chắn lao ra cứu cụ bà trước đoàn tàu nói gì?

Hai nữ nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu cụ bà trước mũi tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu cụ bà trước mũi tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu cụ bà trước 'mũi' tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm cứu cụ bà trước 'mũi' tàu hỏa

CLIP: Hai nhân viên gác chắn cứu bà cụ trước mũi tàu hỏa

CLIP: Hai nhân viên gác chắn cứu bà cụ trước mũi tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm lao ra trước đầu tàu hỏa cứu cụ bà

Hai nữ nhân viên gác chắn dũng cảm lao ra trước đầu tàu hỏa cứu cụ bà

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu sống cụ bà trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu sống cụ bà trước đầu tàu hỏa

Nhân viên gác chắn lao ra đường ray cứu cụ bà trước đoàn tàu hỏa

Nhân viên gác chắn lao ra đường ray cứu cụ bà trước đoàn tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên dũng cảm cứu bà cụ trước đầu tàu hỏa

Hai nữ nhân viên dũng cảm cứu bà cụ trước đầu tàu hỏa