Cà Mau: Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ trong tiệm hớt tóc

Cà Mau: Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ trong tiệm hớt tóc

Đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà trọ

Đôi nam nữ tử vong bất thường trong nhà trọ

Đôi nam nữ tử vong bất thường trong tiệm hớt tóc

Đôi nam nữ tử vong bất thường trong tiệm hớt tóc

Thi thể đôi nam nữ bốc mùi hôi trong tiệm làm tóc ở Cà Mau

Thi thể đôi nam nữ bốc mùi hôi trong tiệm làm tóc ở Cà Mau

Cà Mau: Đôi nam nữ tử vong trong nhà trọ

Cà Mau: Đôi nam nữ tử vong trong nhà trọ

Cà Mau: Đôi nam nữ chết bất thường trong tiệm hớt tóc

Cà Mau: Đôi nam nữ chết bất thường trong tiệm hớt tóc

Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong tiệm hớt tóc

Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong tiệm hớt tóc

Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong căn nhà trọ

Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong căn nhà trọ

Đôi nam nữ chết bất thường trong tiệm hớt tóc ở miền Tây

Đôi nam nữ chết bất thường trong tiệm hớt tóc ở miền Tây

Cà Mau: Phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ

Cà Mau: Phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ