Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Đà Nẵng lúc rạng sáng

Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Đà Nẵng lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Phát hiện người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Phát hiện người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Người phụ nữ bất ngờ tẩm xăng tự thiêu giữa đường

Người phụ nữ bất ngờ tẩm xăng tự thiêu giữa đường

Đà Nẵng: Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Đà Nẵng: Một phụ nữ tự thiêu ngay sau ngày 20-10

Đà Nẵng: Một phụ nữ tự thiêu ngay sau ngày 20-10

Hoảng hồn phát hiện người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Hoảng hồn phát hiện người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng

Tẩm xăng tự thiêu lúc sáng sớm, một người phụ nữ tử vong