Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu do mâu thuẫn với người yêu

Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu do mâu thuẫn với người yêu

Thi thể nam thanh niên nhảy cầu Tiên Sơn tự tử trôi xa 1,6 km

Thi thể nam thanh niên nhảy cầu Tiên Sơn tự tử trôi xa 1,6 km

Tìm thấy thi thể nam thanh niên giận bạn gái nhảy cầu Tiên Sơn

Tìm thấy thi thể nam thanh niên giận bạn gái nhảy cầu Tiên Sơn

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử sau cuộc gọi 'lạ' cho gia đình

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử sau cuộc gọi 'lạ' cho gia đình

Đà Nẵng: Nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn vì mâu thuẫn tình cảm

Đà Nẵng: Nam thanh niên nhảy cầu tự vẫn vì mâu thuẫn tình cảm

Gọi điện thoại về cho gia đình rồi nhảy cầu Tiên Sơn tự tử

Gọi điện thoại về cho gia đình rồi nhảy cầu Tiên Sơn tự tử

Nam thanh niên chạy xe máy lên cầu tự tử sau khi gọi điện cho bạn gái

Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Tiên Sơn vì mâu thuẫn với người yêu

Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Tiên Sơn vì mâu thuẫn với người yêu