Tiếp tục điều tra vụ cháy xưởng ở KCN Cát Lái

Tiếp tục điều tra vụ cháy xưởng ở KCN Cát Lái

Cháy lớn ở Khu công nghiệp Cát Lái: Hàng trăm m2 kho chứa hàng bị cháy rụi

Cháy lớn ở Khu công nghiệp Cát Lái: Hàng trăm m2 kho chứa hàng bị cháy rụi

Vụ cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2 thiêu rụi 800m2 kho hàng

Vụ cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2 thiêu rụi 800m2 kho hàng

Xuyên đêm khống chế vụ cháy tại xưởng gỗ trong KCN Cát Lái

Xuyên đêm khống chế vụ cháy tại xưởng gỗ trong KCN Cát Lái

Hàng trăm cảnh sát PCCC dập lửa trong Khu công nghiệp Cát Lái

Hàng trăm cảnh sát PCCC dập lửa trong Khu công nghiệp Cát Lái

Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2

Cháy nhà xưởng trong khu công nghiệp Cát Lái, quận 2

Hơn 3 giờ chiến đấu với giặc lửa tại nhà xưởng công ty gỗ ở Sài Gòn

Hàng trăm người dập lửa tại nhà xưởng ở Sài Gòn

Lửa bốc ngùn ngụt tại khu công nghiệp Cát Lái

Cháy xưởng sản xuất vật liệu ở khu công nghiệp Cát Lái

Cháy lớn trong KCN cảng Cát Lái, trăm cảnh sát nỗ lực dập lửa

Cháy lớn trong KCN Cát Lái