Tự phát đặt tên đường phố: Nên tổng rà soát để điều chỉnh kịp thời

Tự phát đặt tên đường phố: Nên tổng rà soát để điều chỉnh kịp thời

Một trong những hệ quả của đô thị hóa quá nhanh làm các nhà nghiên cứu, các cơ quan chức năng phải vất vả...
Hà Nội: Rà soát việc tự gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng

Hà Nội: Rà soát việc tự gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng

Tuyến đường mang tên Huyndai do người dân tự đặt tại Hà Nội

Tuyến đường mang tên Huyndai do người dân tự đặt tại Hà Nội

Hà Nội yêu cầu 'xóa sổ' đường phố mang tên lạ

Hà Nội yêu cầu 'xóa sổ' đường phố mang tên lạ

Lại thêm 'đường Hyundai' tự phát ở Hà Nội

Lại thêm 'đường Hyundai' tự phát ở Hà Nội

Hà Nội: Xuất hiện thêm con đường lạ mang tên Huyndai

Hà Nội: Xuất hiện thêm con đường lạ mang tên Huyndai

Hà Nội: Xuất hiện con đường tự phát mang tên 'đường Hyundai'

Hà Nội: Xuất hiện con đường tự phát mang tên 'đường Hyundai'