Bắc Ninh: Cơ chế đổi đất lấy dự án BT tuyến đường H2 'rẻ như bèo'

Bắc Ninh: Cơ chế đổi đất lấy dự án BT tuyến đường H2 'rẻ như bèo'

Dự án tuyến đường H2 TP Bắc Ninh: Vì sao nhà đầu tư bị nghi ngờ về năng lực?

Dự án tuyến đường H2 TP Bắc Ninh: Vì sao nhà đầu tư bị nghi ngờ về năng lực?

Dự án xây dựng tuyến đường H2 TP Bắc Ninh: Dễ gây thất thoát tài sản Nhà nước

Dự án xây dựng tuyến đường H2 TP Bắc Ninh: Dễ gây thất thoát tài sản Nhà nước

Dabaco 'đổi đường lấy đất': Lộ nhiều chi phí không chuẩn xác

Dabaco 'đổi đường lấy đất': Lộ nhiều chi phí không chuẩn xác

Bắc Ninh đổi đất làm đường, định giá đất 'rẻ như bèo'

Bắc Ninh đổi đất làm đường, định giá đất 'rẻ như bèo'

Phó Thủ tướng: Làm rõ tổng mức đầu tư đường BT dài 1,39km đổi gần 100ha đất

Phó Thủ tướng: Làm rõ tổng mức đầu tư đường BT dài 1,39km đổi gần 100ha đất

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Hai Bộ kiểm tra toàn diện

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Hai Bộ kiểm tra toàn diện

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có nhiều chỉ đạo nóng!

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có nhiều chỉ đạo nóng!

Chủ tịch Bắc Ninh: Không có chuyện đổi 100ha đất lấy 1,39km đường

Chủ tịch Bắc Ninh: Không có chuyện đổi 100ha đất lấy 1,39km đường

Vụ 100ha đất đổi 1,39km đường: Bắc Ninh báo cáo gì với Thủ tướng?

Vụ 100ha đất đổi 1,39km đường: Bắc Ninh báo cáo gì với Thủ tướng?

Đổi 1,39 km đường lấy 58 ha đất: Phép tính gây sốc

Đổi 1,39 km đường lấy 58 ha đất: Phép tính gây sốc

Bắc Ninh phản hồi thông tin giao 100 ha đất làm đối ứng cho doanh nghiệp làm 1,39 km đường

Bắc Ninh phản hồi thông tin giao 100 ha đất làm đối ứng cho doanh nghiệp làm 1,39 km đường

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ, giải trình thông tin 'đổi 100 ha đất lấy 1,39 km đường'

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ, giải trình thông tin 'đổi 100 ha đất lấy 1,39 km đường'

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin dự án BT gây xôn xao

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin dự án BT gây xôn xao

Báo cáo Thủ tướng việc 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường' trước 1/9

Báo cáo Thủ tướng việc 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường' trước 1/9

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chính phủ chỉ đạo nóng

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chính phủ chỉ đạo nóng

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Dabaco nói gì về vụ '1,39 km đường đổi 100 ha đất' ở Bắc Ninh?

Dabaco nói gì về vụ '1,39 km đường đổi 100 ha đất' ở Bắc Ninh?

Đằng sau vụ làm 1,39km đường đổi 100ha đất vàng

Đằng sau vụ làm 1,39km đường đổi 100ha đất vàng