Chủ tịch Bắc Ninh: Không có chuyện đổi 100ha đất lấy 1,39km đường

Chủ tịch Bắc Ninh: Không có chuyện đổi 100ha đất lấy 1,39km đường

Vụ 100ha đất đổi 1,39km đường: Bắc Ninh báo cáo gì với Thủ tướng?

Vụ 100ha đất đổi 1,39km đường: Bắc Ninh báo cáo gì với Thủ tướng?

Hàng tồn kho bào mòn lợi nhuận Dabaco?

Hàng tồn kho bào mòn lợi nhuận Dabaco?

Đổi 1,39 km đường lấy 58 ha đất: Phép tính gây sốc

Đổi 1,39 km đường lấy 58 ha đất: Phép tính gây sốc

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ, giải trình thông tin 'đổi 100 ha đất lấy 1,39 km đường'

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh làm rõ, giải trình thông tin 'đổi 100 ha đất lấy 1,39 km đường'

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin dự án BT gây xôn xao

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin dự án BT gây xôn xao

Báo cáo Thủ tướng việc 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường' trước 1/9

Báo cáo Thủ tướng việc 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường' trước 1/9

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chính phủ chỉ đạo nóng

Đổi 100ha đất lấy 1,39km đường: Chính phủ chỉ đạo nóng

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Yêu cầu kiểm tra thông tin 'đổi 100ha đất lấy 1,39km đường'

Đằng sau vụ làm 1,39km đường đổi 100ha đất vàng

Đằng sau vụ làm 1,39km đường đổi 100ha đất vàng