Thạch Hà đặt mục tiêu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Thạch Hà đặt mục tiêu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Đáng nể chàng trai 'giỏi kinh doanh, thích từ thiện'

Đáng nể chàng trai 'giỏi kinh doanh, thích từ thiện'

Thới Thuận chuyển mình

Thới Thuận chuyển mình

Thị xã Ngã Năm: Nhiều điểm sáng trong phòng trào xây dựng nông thôn mới

Thị xã Ngã Năm: Nhiều điểm sáng trong phòng trào xây dựng nông thôn mới

2.400 ngày công, thôn thuần nông ở Hà Tĩnh làm nên 'miền quê đáng sống'

2.400 ngày công, thôn thuần nông ở Hà Tĩnh làm nên 'miền quê đáng sống'

Xây dựng hơn 472km đường giao thông nông thôn ở Quảng Ngãi

Xây dựng hơn 472km đường giao thông nông thôn ở Quảng Ngãi

Phú Thọ: Công an vào cuộc vụ đường giao thông nghi bị 'rút ruột'

Phú Thọ: Công an vào cuộc vụ đường giao thông nghi bị 'rút ruột'

Chi bộ lãnh đạo, đảng viên tiên phong, người dân mở rộng đường thôn lên 7m

Chi bộ lãnh đạo, đảng viên tiên phong, người dân mở rộng đường thôn lên 7m

Hương Khê huy động 6,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Hương Khê huy động 6,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Giao thông, 'đòn bẩy' giúp Cẩm Chế phát triển

Giao thông, 'đòn bẩy' giúp Cẩm Chế phát triển

Huyện miền núi Hương Sơn vượt kế hoạch làm GTNT

Huyện miền núi Hương Sơn vượt kế hoạch làm GTNT

Công an Cần Thơ hỗ trợ xây dựng đường GTNT và trao quà cho học sinh nghèo tại quận Bình Thủy

Công an Cần Thơ hỗ trợ xây dựng đường GTNT và trao quà cho học sinh nghèo tại quận Bình Thủy

Công an Cần Thơ hỗ trợ hơn 2 tỷ xây dựng đường GTNT

Công an Cần Thơ hỗ trợ hơn 2 tỷ xây dựng đường GTNT

Vũ Quang có 188/220 tiêu chí NTM đạt chuẩn quy định mới

Vũ Quang có 188/220 tiêu chí NTM đạt chuẩn quy định mới

Thạnh Phú phấn đấu 'cán đích' nông thôn mới cuối năm nay

Thạnh Phú phấn đấu 'cán đích' nông thôn mới cuối năm nay

Thị xã An Nhơn sắp chạm đích nông thôn mới

Thị xã An Nhơn sắp chạm đích nông thôn mới

Huyện Trần Văn Thời nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Huyện Trần Văn Thời nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đức Nhân (Đức Thọ - Hà Tĩnh): Đích đến xã nông thôn mới năm 2017

Đức Nhân (Đức Thọ - Hà Tĩnh): Đích đến xã nông thôn mới năm 2017

Hương Sơn: Huy động nhiều tỷ đồng để đường đẹp, ngõ thoáng

Hương Sơn: Huy động nhiều tỷ đồng để đường đẹp, ngõ thoáng

Hà Tĩnh huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn

Hà Tĩnh huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn