Giải mã cách làm du lịch bất chấp thiên tai ở Philippines

Giải mã cách làm du lịch bất chấp thiên tai ở Philippines

Philippines là quốc gia gắn liền với những thiên tai. Dù nằm ở vị trí địa lý không thuận lợi, quốc đảo này...